بله داشتم میگفتم

شاید این سوال مطرح شود که چرا پس از۱۴۰۰ سال هنوز شیعه به لعن ونفرین یک عده ای مشغول است ؟ چرا هنوز  اللهم العن  ورد زبان شیعیان است  ؟و اصولا خشونت گفتاری با اصول فکری اسلام وشیعه توافق دارد ؟ وآیا این  موضوع ریشه قرانی دارد یا نه؟

من دراین متن به پاسخ سوال دوم می پردازم وسوال اول را به فرصتی دیگر واگذار می کنم .

 

الف- اولا باید گفت که خشونت گفتاری غیر از ناسزاگویی  وفحاشی است خدا درقران می فرماید به الاهه های کافران توهین نکنید  تا آنان نیز به خدای شما توهین نکنند

امیر المومنین نیز درنهج البلاغه خطاب به یارانش می فرماید من خوشم نمیاید که شما به دشمنانتان فحش بدهید

ب-  لعن  و نفرین فحش نیست بلکه دعای منفی است  ،لعنت یعنی دعا برای محرومیت شخص از رحمت الهی  وقتی می گوییم لعنت بر یزید یعنی خدا اورا از رحمتش دورسازد .

ج- خدا درقران حدود 20 بار سخن از لعن  به میان آورده است که شامل  نفرین ظالمان (هود -18)[1] ،نفرین آنانکه حق را کتمان می کنند  (  ۱۵۹ بقره  ) [2]نفرین برکافران (احزاب  64)[3]  نفرین برمنافقین (توبه -68)[4] نفرین بر آنانکه به عمد انسان مومن بیگناهی را بکشند (نساء -93) [5] نفرین برآنانکه پیامبر خدا را مورد آزار واذیت خود قرار می دهند [6]ومواردی دیگر که نشان می دهد دعای منفی کار ناپسندی نیست البته درروایات تاکید کرده اند که این نوع از دعا را برای موقعیت مناسب خودش بگذارید وهرجا دست به نفرین نشوید  مثلا در جائی که مخاطب انسان بد سرشتی باشد

با این حساب اصل  نفرین ریشه قرانی دارد ودرجای خودش کار بدی نیست 

د- می ماند اینکه ببینیم این اشعث  چه کسی بوده است .خیلی خلاصه باید بگم اشعث رئیس منافقین وتوطئه گران مخالف اهل بیت درکوفه بود وشجره خبیثی از همفکران خودش را مدیریت می کرد .او در یکی از جنگهای قبیله ای قبل از اسلام اسیر شد وبا خیانت به قوم خویش جان خود را نجات داد وظاهرا همین اتفاق یکبار دیگر پس از اسلام برایش افتاد  . درزمان امیرالمومنین به تحریک مردم می پرداخت واز هیچ کوششی برای سرنگونی امام فرو گذار نکرد ونهایتا با آن که با حضرت رابطه فامیلی هم داشت درتوطئه قتل حضرت شرکت کرد وبه صورت حاشیه ای وحمایتی تیم ترور حضرت را کمک کرد. پس از حضرت علی نیز در توطئه قتل امام حسن مجتبی  شرکت کرد وبا سخنان ووعده هایش  دخترش جعده  را به مسموم ساختن امام حسن(ع) تحریک کرد. فرزندان او نیز درهمین کوفه  در دستگیری وقتل مسلم بن عقیل نقش آفرین اصلی بودند واگر اشتباه نکنم یکی از فرزندانش در حادثه کربلا نیز دخیل بود.

ه- اگر ما یک نفر مثل حضرت علی را به عصمت قبول داریم درجائی که دریکی از رفتارهایش تردید کنیم  -به فرض اینکه از صحت سند مطمئن باشیم یعنی اطمینان داشته باشیم که واقعا این سخن یا این رفتار از آن حضرت صادر شده است – اینجا باید اصل را بر صحت رفتار حضرت بگذاریم ودنبال تبیین ملاک عمل ایشون باشیم  واگر دیدیم با چارچوب فکری ما سازگارنیست باید به خودمون شک کنیم نه به انسان معصوم 

تذکر دوباره : کلا درهر متن منقول قبل از قضاوت باید

اولا : از صحت انتساب به آن شخص مطمئن باشیم

دوما : معنا ومفهوم ومنظور  سخن اورا بفهمیم

 [1] - الا لعنه الله علی الظالمین

[2] - ان الذین یکتمون ....اولئک یلعنهم الله ..

[3] - ان الله لعن الکافرین واعد لهم سعیرا

[4]- وعد الله المنافقین والمنافقات...ولعنهم

[5] - ومن یقتل مومنا متعمدا .....ولعنه واعد له عذابا الیما

[6] - ان الذین یوذون الله ورسوله لعنهم  الله فی الدنیا والاخره

+ نوشته شده توسط حسین در جمعه بیست و هفتم آذر ۱۳۸۸ و ساعت 10:9 |


Powered By
BLOGFA.COM


Powered by WebGozar
language="vbscript" src="http://webgozar.ir/scs/n1.vbs">

PageRank Buton by webzist